Aanmeldingen via formulieren direct in het CRVS
Wanneer u gebruik maakt van het cliëntvolgsysteem CRVS is het mogelijk om gegevens uit andere webapplicaties direct in het CRVS te laten integreren. Denk hierbij aan aanvragen van de mantelzorgwaardering, aanmelding van nieuwe vrijwilligers of mantelzorgers of andere formulieren. Met de webformulierentool van het Cliëntvolgsysteem CRVS komen deze gegevens direct in het CRVS terecht. Dit kan u veel registratiewerk uit handen nemen. De API die wij hiervoor hebben gerealiseerd kan dit soort aanvragen direct in het CRVS plaatsen.

(Natuurlijk kunnen wij de API ook laten communiceren tussen een formulier op uw eigen website en het CRVS. Hiervoor hebben wij wel intensief contact nodig met uw webbouwer die in dit geval gewenste aanpassingen aan het formulier dient te maken.)

Een paar voorbeelden:

Aanvragen mantelzorgwaarderingen

In deze webapplicatie laten wij een webformulier zien dat gebruikt kan worden om de mantelzorgwaardering (of mantelzorgcompliment, etc.) aan te vragen. Gegevens die worden ingevuld in dit formulier (dat ook een formulier op uw eigen website kan zijn) kunnen direct in het CRVS geïntegreerd worden. Is degene reeds bekend in het systeem dan hoeft de aanvraag alleen nog te worden gekoppeld aan deze persoon tegelijkertijd worden toegekend of. Is de persoon nog niet bekend in het systeem dan kan voor deze persoon in het CRVS met één druk op de knop een stamkaart worden aangemaakt en tegelijkertijd de aanvraag worden toegekend. Dit neemt u veel registratiewerk uit handen.
Naar de aanvraag

Aanmeldingen van mantelzorgers en vrijwilligers

Vaak heeft u als organisatie een formulier op uw website staan waarmee mantelzorgers of vrijwilligers zich kunnen aanmelden. Via de API-koppeling met het CRVS komen deze aanmeldingen direct in het CRVS terecht en wordt er automatisch een cliëntkaart voor hen aangemaakt. Vanuit deze kaart kunnen direct acties worden ondernomen en dossiers worden geopend. Voor aanmeldingen kunt u natuurlijk ook een aparte applicatie zoals deze webapplicatie gebruiken. Deze kunnen we geheel in uw eigen huistijl opmaken. De applicatie word op mobiel in webapp-stijl weergegeven.
Naar de aanvraag

Boven in de menubalk kunt u deze twee voorbeelden bekijken.